lnwshop logo
โปรแกรมร้านเช่าจักรยาน

โปรแกรมร้านเช่าจักรยาน

ลงสินค้า: 21 มี.ค. 2558 แก้ไขล่าสุด: 22 เม.ย. 2560
4,500.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ ซอฟแวร์
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า

 

รายงานประจำวัน

     หน้า รายการยืม /คืน/ค้นหารายการ/บริการลูกค้า

      หน้าจอจะปรากฏปุ่มต่างๆ ดังนี้

1.   เช่ารายการ (F1)

2.      คืนรายการ (F2)

3.      ค้นหารายการ (F3)

4.      บริการลูกค้า (F4)

5.      ขายสินค้า (F5)

6.      ระบบจองรายการ

7.      ระบบประวัติรายการ

8.      ระบบสำรองข้อมูล

9.      จบ (F12)

 

เช่ารายการ (F1)

1.      ใส่รหัสลูกค้า จะปรากฏชื่อลูกค้าขึ้นมาอัตโนมัติ หากลูกค้ามีรูปจะถูกแสดงขึ้นมาแบบอัตโนมัติ

2.      เลือกประเภทการเช่า ซึ่งเป็นการเลือกชนิดของการใช้บัตรต่างๆวางประกันหรือการใช้เงิน

สดวางประกันค่ารายการไว้ (ถ้าเลือกประเภทการเช่าโดยการวางเงินสดจะมีช่องให้ใส่จำนวนเงินที่วางประกันหรือเงินมัดจำที่ใต้ช่องเงินประกันคงเหลือ)

3.      ใช้เมาส์คลิกที่ช่องรหัสรายการแล้วกด enter ถ้าใช้เครื่องสแกนบาร์

โค๊ดไม่ต้องกด enter ให้สแกนรายการต่อไปได้เลย

4.      เมื่อทำการใส่รหัสรายการแล้ว ข้อมูลของรายการจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอโดยอัตโนมัติที่ 

ช่อง รวมราคาและในตาราง รหัส ชื่อรายการ  ราคา ค่าเช่า/วัน จำนวน

5.      ทำการบันทึกข้อมูลหลังจากสแกนรายการครบจำนวนที่ผู้เช่าทำความต้องการเช่า ตามจำนวนที่มีการทำรายการรายการ กดปุ่ม SAVE บันทึกข้อมูล หรือกด (F7)

6.      หากป้อนข้อมูลผิดพลาดให้กดปุ่ม ยกเลิก ทำรายการใหม่ หรือกด (F9) แล้วทำซ้ำในข้อ 1-5

7.      กลับสู่เมนูย่อยกดปุ่ม ปิด เมนูย่อย หรือกด (F10)

2.      คืนรายการ (F2)

เมื่อคลิกที่ปุ่ม คืนรายการ หรือกด(F2) หน้าจอจะปรากฏการคืนรายการ โดยเริ่มต้น ดังนี้   

         1.  ช่องรหัสรายการ  คือ ช่องที่จะต้องใส่เลขรหัสรายการที่ถูกเช่าแล้วโดยจะต้องใส่ตัวเลขรหัสรายการนั้นลงไปแล้วกด enter ก่อนจะใส่เลขรหัสรายการต่อไป หรือใช้เครื่อง สแกน ทำการสแกนบาร์โค๊ดที่ติดอยู่ที่หน้ารายการแต่ละคันโดยไม่ต้องกด enter

2. เมื่อทำการใส่เลขรหัสลงในช่อง รหัส  แล้วจะปรากฏรายละเอียดการเช่าโดยอัตโนมัติ คือในช่อง  รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า ค่าเช่าค้างชำระ รวมราคา ประเภทบัตร เงินประกันเหลือ จำนวนรายการค้างส่ง และรวมค่าเช่า(แสดงค่าเช่ารวม) และในตารางจะแสดง รหัส ชื่อรายการ วันที่เช่า จำนวนวัน และรวมค่าเช่า โปรแกรมจะทำการคำนวณราคาค่าเช่ารายการโดยอัตโนมัติตามวันที่เช่าไปจริง(คิดตามวันเวลาในเครื่องคอมฯ)

3.       โปรแกรมจะมีส่วนของการตรวจสอบรายการค้างส่งของลูกค้าแต่ละคนได้ ถ้าต้องการ

ดูว่าลูกค้าท่านใดค้างส่งรายการใดบ้าง สามารถตรวจสอบได้โดยกดปุ่ม แสดงรายการค้างส่งหรือกด(F6)

4.      เมื่อรับค่าเช่าตามจำนวนที่ระบุไว้ในโปรแกรม ให้กรอกข้อมูลค่าเช่าที่รับมาในช่อง รับ

ชำระค่าเช่า  ถ้าต้องการลดค่าเช่าให้ลูกค้า ต้องกรอกตัวเลขส่วนลดลงในช่อง ส่วนลดค่าเช่ารายการแต่จะต้องหักลบจำนวนเงินค่าเช่าที่รับชำระลงในช่อง รับชำระค่าเช่า  ด้วย

5.      ถ้าในกรณีที่ผู้เช่าวางเงินสดประกันไว้ ให้ใส่ตัวเลขจำนวนเงินที่วางประกันไว้ในช่อง คืน

เงินประกัน  ด้วย

6.      ทำการเก็บข้อมูลทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการโดยกดปุ่ม SAVE เก็บข้อมูลหรือกด (F7)

7.      ถ้าผู้เช่าจ่ายค่าเช่าไม่ครบตามจำนวนค่าเช่าหรือค้างชำระไว้ ให้กรอกจำนวนเงินที่รับมา

จริง ในช่อง รับชำระค่าเช่า เช่น ค่าเช่า 35 บาท จ่ายจริง 30 บาทให้กรอกข้องมูล 30 ลงไป เมื่อทำการกดปุ่ม SAVE เก็บข้อมูล หรือกด(F7) โปรแกรมจะบันทึกไว้ว่าลูกค้าท่านนั้นมีค่าเช่าค้างชำระเป็นเงิน 5 บาท

8.       ถ้าต้องการทำรายการใหม่ให้กดปุ่ม ยกเลิก รายการใหม่ หรือกด (F9) แล้วทำซ้ำข้อ1-7

 

3.  ค้นหารายการ (F3)

    เมื่อคลิกปุ่ม ค้นหารายการ หรือกด (F3) หน้าจอ จะปรากฏ เงื่อนไขการค้นหารายการ

1.      พิมพ์ชื่อรายการหรือข้อมูลรายการที่ต้องการค้นหา  กดปุ่ม ค้นหา หรือกด (F5

โปรแกรมจะแสดงข้อมูลของรายการนั้นๆโดยอัตโนมัติ รายละเอียดดังนี้คือ รหัส ชื่อรายการ ที่จอด ราคา ค่าเช่า/วัน จำนวนที่อยู่ในร้าน(รายการถูกเช่าไปหรือไม่ ถ้าเป็น 0 แสดงว่ารายการถูกเช่าไปแล้วไม่อยู่ในร้าน ข้อมูลจะแสดงจำนวนรายการนั้นๆตรวจสอบรายการที่อยู่ในร้านครบหรือไม่)และแสดงวันที่ครบกำหนดคืน

2.      กลับสู่เมนูย่อยกดปุ่ม ปิด เมนูย่อย หรือกด (F10)

 

  4.  บริการลูกค้า (F4)

เมื่อกดปุ่ม บริการลูกค้า หรือกด (F4) หน้าจอจะปรากฏส่วนของการบริการลูกค้าเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้

1.      กรอกรหัสลูกค้า หรือชื่อลูกค้า เครื่องจะแสดงข้อมูลของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

2.      ถ้าลูกค้ามีค่าเช่าค้างชำระก็จะปรากฏจำนวนเงินที่ค้างชำระ ถ้าลูกค้าต้องการจ่ายให้

กรอกข้อมูลที่ช่อง ชำระค่าเช่างวดนี้ ตามจำนวนที่รับมา แล้วกด SAVE เก็บข้อมูล หรือ กด(F5)

3.      ถ้าลูกค้ามีรายการค้างส่งในช่อง ค้างส่ง จะปรากฏจำนวนรายการที่ค้างส่ง สามารถตรวจ

สอบรายชื่อรายการค้างส่งได้ เมื่อกดปุ่ม รายการค้างส่ง หรือกด (F7) จะ ปรากฏข้อมูลในตารางดังนี้ วันที่เช่า  รหัส  รายชื่อรายการค้างส่ง ราคา ราคาเช่า 

4.   ถ้าต้องการดูรายชื่อรายการที่ลูกค้ารายนั้นๆเคยเช่าไปแล้วสามารถดูได้จากประวัติการ

เช่า กดปุ่ม ประวัติการเช่า หรือกด (F6) หน้าจอจะปรากฏ เลขรหัส รายชื่อรายการ วันที่เช่า ของลูกค้ารายนั้นๆที่เคยเช่าไปแล้วจนถึงปัจจุบัน

5.  กลับสู่เมนูย่อยกดปุ่ม ปิด เมนูย่อย หรือกด (F10)

     รายงาน

ในส่วนของการรายงานนั้นจะเป็นขั้นตอนของการตรวจเช็คข้อมูลต่างๆซึ่งจะเป็นการแสดงรายละเอียดของข้อมูลต่างๆตามที่เราต้องการทราบ ดังนี้

-          พิมพ์รายชื่อรายการ  เป็นการแสดงรายงานรายชื่อรายการ สามารถระบุ. รุ่น ประเภทรายการ

-          พิมพ์บาร์โค๊ดติดรายการ  เป็นการสร้างบาร์โค๊ดที่ใช้ติดรายการ ซึ่งสามารถกำหนดรหัสเริ่มต้นได้ สั่งพิมพ์ระบุจำนวนได้

-          พิมพ์บัตรลูกค้า บาร์โค๊ด  เป็นการสร้างบัตรลูกค้าซึ่งเป็นจะรหัสลูกค้า บาร์โค๊ด สามารถกำหนดรหัสลูกค้าได้  สั่งพิมพ์ระบุจำนวนได้

-          รายงานรายชื่อลูกค้า  เป็นการแสดงข้อมูล รายชื่อ รายละเอียดของลูกค้า โดยกำหนดรหัสลูกค้าที่ต้องการทราบข้อมูลได้ หรือทีละหลายๆรหัสลูกค้าได้ หรือจะกำหนดจากวันที่เกิดของลูกค้าได้แล้วพิมพ์รายงานออกมา

-          รายงานรายการใหม่  เป็นการรายงานรายการที่ทำรหัสใหม่ ซึ่งสามารถเรียกดูได้โดยระบุวันที่เดือน ปี ที่ต้องการทราบว่ามีรายการใหม่เข้าร้านหรือไม่  แล้วพิมพ์รายงานออกมา

-          รายงานสรุปเงินประกันเข้า/ออก  เป็นการสรุปรายงานจำนวนเงินจากการวางเงินประกัน ที่เข้า/ออก จากลูกค้ารายใดบ้าง และได้คืนให้แก่ลูกค้ารายใดบ้าง ซึ่งสามารถตรวจสอบวันเวลาได้ ซึ่งสามารถเรียกดูได้โดยระบุวันที่เดือน ปี ที่ต้องการทราบแล้วพิมพ์รายงานออกมา

-          รายงานรายละเอียดเงินประกันคงเหลือ  เป็นการรายงานรายละเอียดเงินประกันคงเหลือของลูกค้าแต่ละคนในแต่ละวัน ซึ่งจะรายงาน  รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เงินประกัน รวมเงิน   ซึ่งสามารถเรียกดูได้

-          รายงานสรุปค้างชำระค่าเช่า  เป็นการรายงานข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด ที่ค้างชำระค่าเช่ารายการซึ่งจะแสดง รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า ที่อยู่ ค้างค่าเช่า และยอดรวม

-          รายงานสรุปค่าใช้จ่ายประจำงวด  เป็นการรายงานสรุปค่าใช้จ่ายที่เราทำการบันทึกไว้ ที่ส่วน รายการค่าใช้จ่ายประจำวัน  ซึ่งเราสามารถตรวจสอบดูได้ในส่วนนี้ ซึ่งจะแสดง วันที่ ค่าใช้จ่าย รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวนจ่าย ผู้พิมพ์บันทึกค่าใช้จ่าย และเวลา 

-          รายงานรายการส่งคืนเข้าร้าน  เป็นการแสดงรายละเอียดการส่งรายการคืนเข้าร้าน ซึ่งจะแสดง วันที่ รหัสรายการ ชื่อรายการ จำนวนวันที่เช่า ค่าเช่า/วัน รวมค่าเช่า เวลา

-          รายงานรายการค้างส่ง เป็นการรายงานรายการค้างส่งของลูกค้า โดยสามารถตรวจสอบและเรียกดูได้โดย ระบุรหัสลูกค้าที่ต้องการทราบ(สามารถดูได้หลายลูกค้า) แล้วพิมพ์รายงานออกมา

-          รายงานความเคลื่อนไหวรายการ จะเป็นการตรวจสอบความเคลื่อนไหวรายการที่ถูกเช่ามากที่สุดและน้อยที่สุด โดยระบุวันที่ เดือน ปี ที่เริ่มต้นถึงวันที่ต้องการทราบ แล้วพิมพ์รายงานออกมา   

-          รายงานรายการจะสูญหาย เป็นการประเมินความน่าจะเป็นว่ารายการได้หายจากร้านโดยลูกค้าไม่นำมาคืน

-          -รายงาน จดหมาย คือการออกจดหมายทวงแก่ลูกค้านั้นๆโดยกำหนด จากรหัสลูกค้า

-          รายงานการตรวจสอบลบปรับปรุง (อยู่ในเมนูadmin)   ไว้สำหรับตรวจสอบว่าผู้ใช้ระบบ ทำการลบ รายการ รายชื่อลูกค้า หรือปรับปรุงข้อมูลในวันเวลาใดเพื่อป้องกันการทุจริตได้

-          รายงานตรวจสอบการย้อนเวลา (อยู่ในเมนูadmin)  ไว้สำหรับตรวจสอบการเข้าใช้งานโปรแกรม หากมีการย้อนเวลา สามารถตรวจดูที่รายงานได้ เพราะวันที่ในการทำงานจะไม่เรียงกัน อาทิ ทำงาน วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่3 แล้ว วันที่1 ---- แสดงว่ามีการย้อนเวลาเพื่อกลับไปทำงานในวันที่1

-          รายงานสรุปรายได้จากการให้เช่ารายการ (อยู่ในเมนูadmin) เป็นการรายงานรายได้ในแต่ละวันที่ได้รับค่าเช่าซึ่งจะรายงาน วันที่  จำนวนลูกค้าที่เข้าร้านแล้วจ่ายค่าเช่า จำนวนค่าเช่าที่ได้รับวันนั้นๆ จำนวนส่วนลดในวันนั้นๆ  ซึ่งสามารถเรียกดูได้โดยระบุวันที่เดือน ปี ที่ต้องการทราบ

-          รายงานรายละเอียดรายได้จากการให้เช่ารายการ (อยู่ในเมนูadmin)  เป็นการรายงานรายละเอียดรายได้ที่ได้จากลูกค้าแต่ละคนในแต่ละวัน ซึ่งจะรายงาน วันที่  รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า จำนวนค่าเช่าที่ได้รับวันนั้นๆ ส่วนลดผู้รับ เวลาที่รับค่าเช่า   ซึ่งสามารถเรียกดูได้โดยระบุวันที่เดือน ปี ที่ต้องการทราบแล้วพิมพ์รายงานออกมา

-          รายงานรายละเอียดรายได้จากการให้เช่ารายการ แยกยอดพนักงาน(อยู่ในเมนูadmin)  เป็นการรายงานรายละเอียดรายได้โดยดูจากการรับเงินของพนักงานผู้ใช้ระบบในเวลา ช่วงกะนั้นๆได้ 

 

        ข้อมูลหลัก

                เป็นการกำหนดรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการเพื่อเก็บบันทึก จัดหมวด จัดระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ดังนี้ ข้อมูลรายการ เป็นการเรียกดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ หน้าจอปรากฏเหมือนการเพิ่มรายการใหม่ ซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ไขและลบ ได้ การเพิ่มรายการใหม่

 

      1. รหัสรายการคือจำนวนรายการที่ต้องการจัดเก็บในฐานข้อมูล แนะนำโปรแกรมนี้จะตั้งไว้ที่ 6 หลัก ควรเริ่มรายการแรกเป็น 000001 หรือแล้วแต่จะกำหนด การบันทึกข้อมูลในรายการต่อไปโปรแกรมจะตั้งให้

2.      ควรกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการค้นหารายการและการทำประวัติ

รายการและการกำหนดค่าเช่า

3.      หากต้องการลบ ข้อมูลรายการใดๆ ออกจากโปรแกรมให้ใส่รหัสรายการนั้นลงไปในช่อง

รหัสรายการกด enter จะปรากฏชื่อและประวัติของรายการนั้น คลิกที่ปุ่ม DEL ลบข้อมูล หรือกด(F3) โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง เพื่อยืนยัน ต้องการลบข้อมูลหรือไม่ อีกครั้ง ถ้าต้องการลบให้ OK ถ้าไม่ต้องการลบกด CANCEL 

4.      หากต้องการแก้ไขข้อมูลรายการ ให้ใส่รหัสรายการที่ต้องการนั้นลงไปในช่องรหัสรายการ

จะปรากฏชื่อและประวัติของรายการนั้น ทำการแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการได้ คลิกที่ปุ่ม UPD ปรับปรุง หรือกด(F4) โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง เพื่อยืนยัน ต้องการปรับปรุงข้อมูลนี้หรือไม่  ถ้าต้องการปรับปรุงให้ OK ถ้าไม่ต้องการกด CANCEL

5.      กลับสู่เมนูย่อยกดปุ่ม ปิด เมนูย่อย หรือกด (F12)

6.      ถ้าต้องการทำรายการใหม่ให้กดปุ่ม ยกเลิก รายการใหม่ หรือกด (F5) แล้วทำซ้ำข้อ2-5

 

TIP

ช่องรุ่นสี สามารถกดชื่อย่อหน้าแล้วกดลูกศรเลื่อนลงเพื่อแสดงรายการที่มีอยู่

และสามารถกดลูกศรเลื่อนลงที่คีย์บอร์ดเพื่อทำงานร่วมกันได้

การแจ้งรายการหาย – เรียกรายการนั้นขึ้นมาพร้อมกดปุ่มยืนยันการสูญหาย

 

การเพิ่ม สี รุ่น ประเภทรายการ

-          ข้อมูลสี  เป็นการกำหนดชื่อสีเพื่อการกรอกข้อมูลเวลาทำรหัสรายการใหม่และการค้นหารายการจะทำได้ง่ายขึ้น

-          ข้อมูลรุ่นรายการ เป็นการกำหนดข้อมูลของรุ่นรายการ เพื่อการกรอกข้อมูลเวลาทำรหัสรายการใหม่และการค้นหารายการจะทำได้ง่ายขึ้น

-          ประเภทรายการ  เป็นการจัดกลุ่มของรายการว่าอยู่ในประเภทใดเพื่อใช้ในการทำรหัสรายการ

 

 

 

-          ข้อมูลลูกค้า เป็นการเรียกดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า หน้าจอปรากฏเหมือนการเพิ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ไขและลบ ได้การเพิ่มลูกค้าใหม่

1.      การกำหนดรหัสลูกค้า เราสามารถกำหนดตามที่ต้องการได้

ซึ่งจะรองรับกับการใช้รหัสบาร์โค๊ดทำบัตรลูกค้าแก่ลูกค้าจึง(แนะนำว่าควรใช้งานที่ 6 หลัก) ใช้เมาส์คลิกที่ช่องรหัสลูกค้าให้ปรากฏเคอร์เซอร์ที่ช่องว่างพิมพ์รหัสลูกค้าลงในช่องว่าง

2.      กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของลูกค้าให้ครบทุกช่อง เพื่อความสะดวกในการติดตามลูก

ค้าในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ

3.      เมื่อกรอกเรียบร้อย ทำการบันทึกข้อมูลโดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม SAVE เก็บข้อมูล หรือกด(F2)

4.      หากต้องการเพิ่มลูกค้าใหม่คนต่อไป ให้คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก รายการใหม่ หรือกด(F5)

(โปรแกรมจะตั้งรหัสลูกค้าให้อัตโนมัติซึ่งจะต่อจากลูกค้ารายล่าสุด) แล้วทำซ้ำข้อ3 และ4  

5.      หากต้องการลบ ลูกค้า ออกจากโปรแกรมให้ใส่รหัสลูกค้านั้นลงไปในช่องรหัสลูกค้า

หรือชื่อลูกค้าในช่องชื่อลูกค้าแล้ว กด enter จะปรากฏชื่อและประวัติของลูกค้ารายนั้น คลิกที่ปุ่ม DEL ลบข้อมูล หรือกด(F3) โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง เพื่อยืนยัน ต้องการลบข้อมูลหรือไม่ อีกครั้ง ถ้าต้องการลบให้ OK ถ้าไม่ต้องการลบกด CANCEL 

6.      หากต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า ให้ใส่รหัสลูกค้าที่ต้องการนั้นลงไปในช่องรหัสลูกค้า

หรือชื่อลูกค้าในช่องชื่อลูกค้าแล้ว กด enter จะปรากฏชื่อและประวัติของลูกค้ารายนั้น ทำการแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการได้ คลิกที่ปุ่ม UPD ปรับปรุง หรือกด(F4) โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง เพื่อยืนยัน ต้องการปรับปรุงข้อมูลนี้หรือไม่  ถ้าต้องการปรับปรุงให้ OK ถ้าไม่ต้องการกด CANCEL 

7.      ถ้าต้องการดูข้อมูลรายชื่อและรหัสลูกค้าทั้งหมดให้คลิกที่ปุ่ม ALL ข้อมูลทั้งหมด หรือกด

(F1)

8.      กลับเข้าสู่เมนูหลักกดปุ่ม ปิดกลับเมนูหลัก หรือกด (F12)

 

 

 

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

-            เป็นการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับร้าน และใช้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลได้

ดังรูป

วิธีการใช้งาน

-          เลือกประเภทค่าใช้จ่าย แล้วตามด้วยใส่รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามด้วยจำนวนเงินหลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดบันทึกเพื่อจัดเก็บข้อมูล

-          ปุ่มลบ เพียงกดชื่อที่ค่าใช้จ่ายจะลบ จนข้อมูลกลับมาแสดงที่ช่องรายละเอียด ก็สามารถกดลบข้อมูลได้

-          ปุ่มปรับปรุง เพียงกดชื่อที่ค่าใช้จ่ายจะปรับปรุง จนข้อมูลกลับมาแสดงที่ช่องรายละเอียด ก็สามารถกรอกข้อมูลใหม่เพื่อปรับปรุงจำนวนราคาได้แล้วกดปุ่มปรับปรุง

-          การเพิ่มประเภทค่าใช้จ่ายสามารถ กดที่ปุ่ม เพิ่มชื่อค่าใช้จ่ายได้ ตามรูป

-          ปุ่มยกเลิก เป็นเพียงปุ่มกดล้างข้อความในช่อง

-          ปิด ออกจากการทำงานหน้านี

กำหนดรหัสผู้ใช้ ระบบ

-           เป็นการกำหนดผู้ใช้งานโปรแกรมนี้ ซึ่งเจ้าของร้านจะต้องกำหนดเป็นsupervisor ซึ่งจะมีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบข้อมูลได้ลึกกว่าผู้ดูแลร้านทั่วไปหรือลูกจ้าง รหัสผู้ใช้งาน คือ username หรือรหัสที่ใช้งานที่จำง่าย ส่วนรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบควรตั้งเฉพาะแต่ละรหัสผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล ใส่ชื่อ สกุลจริงของผู้ใช้งานให้ตรงกับรหัสผู้ใช้เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ใช้งานระบบขณะนั้น (สำหรับลูกจ้างไม่ต้องใส่รหัส supervisor )เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยต้องจัดเก็บข้อมูลทุกครั้ง  ซึ่งในส่วนนี้สามารถ แก้ไขปรับปรุง ลบข้อมูล เพิ่มรายการใหม่ได้

ดังรูป

 

เปลี่ยนรหัสผ่าน supervisor 

-          ในส่วนนี้เป็นส่วนเฉพาะของเจ้าของร้านเท่านั้นที่ทราบรหัสsupervisor เดิม แล้วต้องการเปลี่ยนรหัส supervisor ใหม่

ดังรูป

 

 

 

    วิเคราะห์ข้อมูลประจำวัน

ในส่วนนี้จะใช้งานได้เฉพาะผู้ที่มีรหัส  Supervisor เท่านั้น กำหนดวันที่ต้องการสอบถาม เพื่อ

สอบถามการทำงานโดยละเอียดของผู้ใช้ระบบในส่วนต่างๆ(สามารถป้องกันการทุจริตของลูกจ้างได้ดังนี้

รายการออกจากร้าน/รับเงินประกันรายการ

รายการออกจากร้าน  ซึ่งแสดง รหัสรายการ  ชื่อรายการ ลูกค้า ผู้ใช้งานระบบ เวลาที่ใช้

-          รับเงินประกันรายการ  ซึ่งจะแสดง รหัสลูกค้า  ชื่อลูกค้า เงินประกัน ผู้ใช้งานระบบ เวลาที่ใช้งาน

สอบถามรายการคืน/คิดค่าเช่า/คืนเงินประกันประจำวัน

-          รายการคืนเข้าร้าน เป็นการรายงานรายการที่คืนเข้าร้านอย่างละเอียด ซึ่งจะแสดง รหัส ชื่อรายการ ลูกค้า  ผู้ใช้งานระบบ เวลาที่ใช้งาน

-          รับค่าเช่ารายการ เป็นการรายงานการรับค่าเช่ารายการที่เข้าร้านอย่างละเอียด ซึ่งจะแสดง รหัส ชื่อลูกค้า  รับค่าเช่า  ให้ส่วนลด  ผู้ใช้งานระบบ เวลาที่ใช้งาน

-          คืนเงินประกันรายการ เป็นการรายงานการคืนเงินประกันแก่ลูกค้าโดยละเอียดซึ่งแสดง รหัส ชื่อลูกค้า เงินประกัน ผู้ใช้งานระบบ  เวลาที่ใช้งาน

สอบถามการทำงานโดยละเอียดผู้ใช้ระบบ

    เป็นการตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานระบบหรือลูกจ้างโดยละเอียดนั่นเอง โดยใช้

ข้อมูลรหัสผู้ใช้ระบบหรือชื่อผู้ใช้ แล้วทำการตรวจสอบ ได้ดังนี้

-          ข้อมูลหลักระบบ  เป็นการแสดงตารางการรับงาน   ดังนี้

1.      แฟ้มข้อมูล  :  (ตัวอย่าง) เพิ่มข้อมูลประเภทการเช่า

2.      รายละเอียด  : (ตัวอย่าง)บัตรข้าราชการ

3.      เวลา : (ตัวอย่าง)  11:16

-          รายการประจำวันรายการ เป็นการแสดงการทำรายการประจำวันของผู้ใช้ เกี่ยวข้องกับลูกค้าใดบ้าง แสดงตารางการทำงาน ดังนี้   รหัสรายการ  ชื่อรายการ  ลูกค้า  เช่า/คืน   เวลา

-          รับ/คืนเงินประกันรายการ เป็นการแสดงการทำรายการ การรับ/คืนเงินประกันรายการ โดยแสดงเป็นตาราง  โดยมี  รหัสลูกค้า  ชื่อลูกค้า  เงินประกันรับ  เงินประกันคืน  เวลาที่ใช้งาน

-          รับค่าเช่ารายการ  เป็นการแสดงการทำรายการการับเงินจากลูกค้าของลูกจ้างหรือผู้ใช้ระบบ โดยแสดงเป็นตาราง รหัสลูกค้า  ชื่อลูกค้า  รับค่าเช่า  ส่วนลด  เวลา

 

 

ตรวจสอบประวัติของรายการ

 

ว่าถูกเช่าไปโดยผู้เช่าคนไหนบ้าง

 

ภาพรวมกิจการตรวจสอบระบบได้ในหน้าเดียวกัน

 

เพื่อดูความเคลื่อนไหวของกิจการของท่านเพื่อไปดูรายงานได้

  

การกำหนดโปรโมชั่น

 

1.โปรโมชั่นพิเศษกำหนดรายการแถม

 

-          การใช้งาน เพียงกดปุ่ม เพื่อเปิดสถานการณ์ใช้งาน

ทั้งนี้ทั้งสามารถกำหนดการใช้งานเองได้ อิสระตามโปรโมชั่นที่ท่านได้กำหนดเอง

 

ดังรูปกำหนดให้ยืมจำนวน100 คันฟรี1 คัน ท่านสามารถกำหนดเปลี่ยนได้เองอิสระ(ในกรณี กรุปทัวร์)

หลังจากเปลี่ยนแปลงให้ทำการกดปุ่มบันทึก เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นของร้านท่าน

 

2.กำหนดแต้มสะสมจากราคาค่าเช่า

 

 

ดังรูป

-          ทุกค่าเช่า 10 บาท ลูกค้าจะได้แต้มสะสม 1 แต้มท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้เองอิสระ

อาทิ ยอดค่าเช่าลูกค้า 1000 หากท่านตั้ง 10บาทต่อ 1แต้ม ลูกค้าท่านนี้จะมี 100 แต้ม

หากวันใดท่านกำหนดแต้ม 1บาท ต่อ1 แต้ม ลูกค้าท่านนี้จะมี 1000 แต้มในระบบ

หากต้องการยืนยันการเปลี่ยนแปลง กดบันทึก

 

 

3.การกำหนดของรางวัล

ดังรูป

วิธีการใช้งาน

-          กำหนด รหัสรางวัล ตามด้วยชื่อ รางวัล และจำนวนแต้มที่ใช้แลกรางวัล

-          กดปุ่มบันทึกเพื่อรางวัลเข้าสู่ระบบ

-          หากต้องการลบรางวัล ให้ทำการกดที่ชื่อรางวัลที่แสดงในรายการโดยการคลิกที่ชื่อรางวัล จนชื่อรางวัลแสดงในช่องชื่อรางวัล แล้วทำกด กดปุ่มลบ

-          ปุ่มยกเลิก เป็นเพียงปุ่มกดล้างข้อความในช่อง

-          ปิด ออกจากการทำงานหน้านี้

 

4.การกำหนดวันหยุด

 

 

ดังรูป

วิธีการใช้งาน

-          เลือกปฏิทินกำหนดวันที่ต้องการหยุด แล้วกดบักทึก (สามารถบันทึกล่วงหน้าตามวันที่ต้องการได้)

-          ปุ่มค้นหา หากเรากดปุ่มจะแสดงรายละเอียดวันที่เราได้กำหนดวันหยุดไว้ทั้งหมด

-          ปุ่มลบ ท่านสามารถค้นหาวันหยุดจากปุ่มค้นหา แล้วทำการคลิกวันหยุดที่ต้องการจะลบ แล้วลบวันที่เราหยุดได้

-          ปุ่มยกเลิก เป็นเพียงปุ่มกดล้างข้อความในช่อง

-          ปิด ออกจากการทำงานหน้านี้

 

 

5.กำหนดเปลี่ยนแปลงราคาทั้งหมด

 

วิธีการใช้งาน

-          เลือกประเภทรายการที่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงราคา

-          ราคา ให้เปลี่ยนแปลงเฉพาะประเภทนี้ที่มีราคาที่กำหนด

-          ให้เป็น ค่าเช่า ยืม:วัน ค่าปรับ ตามที่กำหนด

-          กดปุ่มดำเนินการเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

-          ปิด ออกจากการทำงานหน้านี้

 

 

6.กำหนดแต้มสะสมใหม่

 

ดังรูป

วิธีการใช้งาน

-          ใส่รหัสเจ้าของกิจการให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องโปรแกรมจะแจ้งเตือน

-          กดยืนยันการตั้งค่าใหม่

ระบบจะทำการ รีเซตค่าเช่าสะสมลูกค้าทุกราย เท่ากับ 0

-          ปิด ออกจากการทำงานหน้านี้

 

รายงานการวิเคราะห์

วิธีการใช้งาน

-          กดปุ่มแสดงเพื่อแสดงรายงานจากการค้นหานั้นๆ หากต้องการแสดงรายชื่อรายการทั้งหมดให้เว้นว่างไว้ทุกช่องแล้วกดปุ่มแสดง

-          ปิด ออกจากการทำงานหน้านี้

 

 

 

ลบข้อมูลออกจากระบบ 

ส่วนนี้จะใช้งานได้เมื่อเข้าสู่ระบบโดยผู้ที่ใช้รหัส supervisor

เท่านั้น การใช้งานในส่วนนี้พึงระวังเพราะถ้าหากลบข้อมูลออกจากระบบแล้วนั่นหมายความว่าข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบทุกอย่างถูกลบออกหมด

ดังรูป

วิธีการใช้งาน

-          ปุ่มลบคือการยืนยันการทำงาน

-          ปิด ออกจากการทำงานหน้านี้

 

 

       จบการทำงาน

Log-off ผู้ใช้ระบบ  เป็นการออกจากระบบโดยผู้ใช้คนเดิม ซึ่งผู้ใช้ระบบคนต่อไปจะต้องทำ

การ Log-on เข้าสู่ระบบโดยใส่รหัสชื่อ รหัสผ่านระบบของตนเองลงไปเพื่อใช้งานระบบ

          ออกจากโปรแกรม   เป็นการจบการทำงานของระบบ หรือออกจากระบบ

 

ระบบสำรองข้อมูล

-วิธีการใช้

ให้สร้างโฟลเดอร์ใน d: ชื่อ โฟลเดอร์ สำรองฐานข้อมูล

เมื่อกดสำรองข้อมูลข้อมูล จะทำการ copy มาไว้ที่

D:สำรองฐานข้อมูล

 

ดังรูป

วิธีการใช้งาน

 

ระบบจองรายการ

 

 

 

ดังรูป

วิธีการใช้งาน

-          เลือกลูกค้าที่ต้องการจองรายการ หรือ ใส่ชื่อย่อที่จะค้นหาแล้วกดค้นหา

-          เลือกรายการที่จะจอง หรือ ใส่ชื่อย่อที่ทำการค้นหาแล้วกดค้น

-          กำหนดวันจองถึงวันที่เท่าไหร่หากเลยกำหนดโปรแกรมจะยกเลิกการจองสำรองคนนี้

ในหน้าการยืมรายการ หากรายการมีจองโดยไม่ตรงกับลูกค้าที่จองรายการระบบจะแจ้งเตือนการให้เช่ากับลูกค้าท่านอื่นว่ามีคนจองรายการนี้แล้ว

ในกรณีลูกค้าที่มาจองรายการและได้ทำรายการเช่าระบบจะตัดระบบจองเอง

-          หากต้องการยกเลิกการจองในกดเรียกเลขลูกค้านั้นๆขึ้นมาจะมีรายการให้เลือกในลิสการจองให้กดที่ชื่อรายการแล้วกด ยกเลิกการจอง

-          ปุ่มรายการใหม่ เป็นเพียงปุ่มกดล้างข้อความในช่อง

-          ปิด ออกจากการทำงานหน้านี้

 

 

รายการแลกของรางวัล

 

ดังรูป

วิธีการใช้งาน

-          เลือกลูกค้าที่ต้องการแลกของรางวัล

-          เลือกรางวัลที่ต้องการแลก

-          กด บันทึก หากคะแนนในการแลกไม่พอโปรแกรมจะทำการเตือน ว่าคะแนนสะสมไม่พอแลก หากแลกรางวัลแล้วระบบจะทำการตัดแต้มของลูกค้านั้น

สามารถดูแต้มลูกค้าทั้งหมดได้ที่ เมนูประจำวัน หรือแต้มลูกค้านั้นๆที่ เมนูบริการ

-          ปิด ออกจากการทำงาน

 

 

รองรับระบบการขายสินค้าในระบบ

 

 

สามารถกำหนด

การขายสินค้า โดยเพิ่มที่เมนูสินค้า กรอกข้อมูลสินค้านั้น สามารถทำการขายได้โดยกด ปุมF5 ในหน้าหลักของระบบได้โดยทันที

 

 

BkrentGroup Software & Service

Http://www.bkrent.com

 

  

เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
Tags
  • สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ 089-9550001
  • สั่งซื้อผ่านทาง LINE : BKRENTGROUP
  • สั่งซื้อผ่านทางผ่านทางหน้าเวปไซต์หรือ ทาง facebook : BKRENTGROUP

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านจำหน่าย ระบบร้านเช่าชุดแต่งงาน ร้านอาหาร ระบบร้านค้าปลีก
จำหน่าย ระบบร้านเช่าชุดแต่งงาน ร้านอาหาร ระบบร้านค้าปลีก
จำหน่ายโปรแกรม และ รับเขียนโปรแกรมในหการใช้งาน ระบบร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ระบบร้านเช่าชุดแต่งงาน ระบบเช่าสินค้า ในการใช้งาน
เบอร์โทร : 0897561743 ; 0899550001 LINE:bkrentgroup
อีเมล : bkrentgroup.th@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก