lnwshop logo
ระบบบริหารห้องพัก

ระบบบริหารห้องพัก

ลงสินค้า: 14 มิ.ย. 2556 แก้ไขล่าสุด: 26 พ.ย. 2560
3,500.00 บาท
จำนวน (กล่อง)
-
+
หมวดหมู่ ซอฟแวร์
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ กล่อง
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า

ความต้องการระบบ

CPU: 1GHz ขึ้นไป

RAM: 512MB (แนะนำ 1GB)
Hard Drive: 500MB
OS: Windows XP,Windows Vista,Windows 7

 

ประกอบด้วย ส่วนการทำงาน8 ส่วน
1. การจัดการห้องพัก
2. การจัดการบุคคล
3. การจัดการระบบ
4. มิเตอร์
5. ค่าใช้จ่ายภายใน
6. ตั้งค่าระบบ
7. รายงานระบบ
8.ตรวจสอบ


ส่วนที่ 1 การจัดการห้องพักประกอบไปด้วย
1.1 ข้อมูลห้องพัก
สามารถกำหนดห้องพักได้ไม่จำกัดและมีส่วนแสดงอยู่ชั้นที่ ค่าเช่าต่อเดือน พักได้ไม่เกินกี่คน ถ้าเกินคิดเพิ่มคนละ และมีส่วนกำหนดสถานะห้องพัก พัดลมเครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องปรับอากาศ และมีส่วนแสดงผู้เช่าปัจจุบัน


1.2 อุปกรณ์การซ่อมแซม
สามารถบันทึกรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์สิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้ในหอพักเป็น สต็อกได้


1.3 ข้อมูลอุปกรณ์ประจำห้องพัก
สามารถกำหนดบันทึกอุปกรณ์ในแต่ละห้องได้


1.4 ข้อมูลการเบิกใช้อุปกรณ์
สามารถบันทึกในกรณีที่อุปกรณ์เสียหายจากสต็อกได้ โดยให้เงินจากผู้เช่าห้องพักนั้นๆหรือไม่คิดเงิน ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหอพัก

ส่วนที่ 2 การจัดการผู้เช่าประกอบไปด้วย
2.1 สามารถบันทึกรายละเอียดผู้เช่า
และแสดงสถานะปัจจุบันว่ายังพักอาศัยอยู่หรือไม่


2.2 และมีส่วนการบันทึกพนักงาน
และเงินเดือนพนักงานเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายของหอพัก


2.3 สามารถสอบถามข้อมูลผู้เช่าได้


ส่วนที่ 3 การจัดการระบบ
3.1 ส่วนของการทำสัญญาเช่าห้องพัก
โดยมีรายละเอียดเลขที่สัญญา ผู้เช่า วันที่เข้าพัก และสามารถกำหนดเงินประกัน ค่าเช่าล่วง หน้าได้เอง และมีส่วนผู้เช่าร่วมในสัญญาในกรณีที่ต้องการบันทึกประวัติผู้เข้าพักด้วย


3.2 ส่วนการจองห้องพักล่วงหน้าได้
โดยสามารถบันทึกการจองเพื่อใช้ในการตรวจสอบ


3.3 ส่วนการแจ้งคืนห้องพักล่วงหน้า
โดยสามารถบันทึกการแจ้งย้ายออกได้ เพื่อทางหอพักจะเตรียมแจ้งผู้เช่าใหม่


3.4 ส่วนการคืนห้องพัก
เป็นการยกเลิกและจัดการคืนสัญญาและแจ้งในกรณีผู้เช่ามีค่าใช้จ่ายค้างชำระ


3.5 การย้ายห้องพัก
สามารถย้ายห้องพักได้พร้อมแจ้งสาเหตุในการย้ายเพื่อนำไปปรับปรุงห้องพัก


ส่วนที่ 4 มิเตอร์
4.1 เป็นส่วนการบันทึกค่าใช้จ่ายห้องพักระบบจะคิดค่าเช่าให้อัตโนมัตประจำเดือน นั้น เพียงระบุเลขมิเตอร์ ปัจจุบัน ค่าโทรศัทพ์ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อเรียกเก็บเงิน
4.2 การรับชำระค่าเช่า


ส่วนที่ 5 ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆในหอพัก
5.1 การซื้ออุปกรณ์ เข้าหอพัก
5.2 ค่าใช้จ่ายหลักของหอพัก เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเงินเดือนพนักงาน
5.3 สรุป กำไรและค่าใช้จ่าย โดยแสดงผลเป็น กราฟ ประกอบอย่างชัดเจน


ส่วนที่ 6 การจัดการระบบตั่งค่าระบบ
ก่อนเข้าทำงานส่วนนี้ต้องใส่รหัส ในส่วนนี้ประกอบด้วย การตั้งค่า หมายเลขสัญญา การตั้งการเก็บเงินล่วงหน้ากี่เดือน
อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่อย อัตราเหมาค่าน้ำรายเดือน เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบเบิก


ส่วนที่ 7 การรายงานจากระบบ
1. รายละเอียดสัญญา
2. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
3. รายละเอียดห้องพัก
4. ใบวางบิลเรียกเก็บหนี้
5. การชำระเงิน
6. สรุปการใช้อุปกรณ์
7. ค่าใช้จ่ายหอพัก
8. การซื้ออุปกรณ์
9.สรุปยอดค้างชำระ
10.รายชื่อผู้เช่าโดยแบ่งเป็น เช่า,ไม่เช่า


ส่วนที่8 ระบบตรวจสอบ
1.ตรวจสอบสถานะผู่เช่าและสืบค้นการเช่าพัก
2.ตรวจสอบ ประวัติห้องพัก ว่าค่าน้ำค่าไฟเคยไปมายังไงและ ผู้เช่าอาศัย
3.ตรวจสอบประวัติการเช่าห้องพักของผู้เช่านั้นๆได้ เพื่อสะดวกต่อการดูประวัติย้อนหลัง
4.ตรวจสอบการย้ายห้องพักเพื่อง่ายต่อการดูแลปรับปรุง
5.ตรวจสอบใบวางบิลค้างชำระ
6.ตรวจสอบสถานะห้องพัก รอบบิล และ สถานะต่างในห้องนั้น เช่น ห้องว่าง มีผู้เช่า หรือ กำลังแจ้งย้ายออก
7.วิเคราะห์ รายรับรายจ่ายหอพัก


สรุปการทำงาน
- บันทึกรายชื่อ และประวัติผู้พัก พร้อมห้องพัก
- สามารถพิมพ์สัญญาการให้เช่า ระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า
- มีระบบค้นหาข้อมูลผู้พัก
- บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหอพักได้
- สามารถแยกประเภทค่าใช้จ่ายของหอพักได้
- มีรายงานแยกประเภทค่าใช้จ่าย และรายงานสถิติการใช้จ่ายของแต่ละประเภท
- สามารถบันทึกค่าบริการต่างๆ ของห้องพักแต่ละห้องได้ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ
- สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายของห้องพักแต่ละห้องได้
- สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละห้องได้ โดยจะแยกค่าใช้จ่ายให้เสร็จ
- มีรายงานยอดค้างชำระของผู้เช่า พร้อมรายละเอียดต่างๆ ของยอดค้างชำระ
- ห้องพักสามารถกำหนดราคาค่าเช่าได้เอง และสามารถบันทึกรายละเอียดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องพักได้


ทั้ง นี้หน้า หลักของโปรแกรม มีระบบแสดงข้อมูลห้องพักทั้งหมด โดยจะแบ่งสีตามสถานะห้องๆนั้น เช่น ห้องพักว่าง ห้องพักมีผู้เช่า หรือ ห้องพักกำลังแจ้งย้ายออก เพื่อสะดวกต่อการบริหารและจัดการระบบ และ วิเคราะห์ปรับปรุงห้องพัก และติดตามประวัติได้ ทำให้สามารถค้นหาสืบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ ตรวจสอบ
และสามารถทำงานได้พร้อมกันทุกหน้าของโปรแกรมโดยไม่ต้องปิด หรือ กลับไปกลับมาในการเปิดทำงานหน้านั้นๆ
โปรแกรมจะช่วยให้ท่านสะดวกในการตรวจสอบออกใบวางบิล และคำนวณค่าใช้ จ่าย ภายใน

เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข


โปรแกรม TeamViewer เป็นโปรแกรมช่วยบริการทุกขั้นตอน ไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง ผ่านทางเครื่อข่าย internet ไม่ว่าส่วนการติดตั้ง การแก้ไขการใช้งาน เหมือนเราไปให้บริการถึงร้านลูกค้าทันที✔ ตรวจสอบ และ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโปรแกรมบนเครื่องของคุณ

✔ ช่วยตั้งค่าอุปกรณ์  เช่น ติดตั้ง driver, ช่วยตั้งค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ติดตั้งโปรแกรม สอนการใช้งาน

✔ ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน

Tags
  • สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ 089-9550001
  • สั่งซื้อผ่านทาง LINE : BKRENTGROUP
  • สั่งซื้อผ่านทางผ่านทางหน้าเวปไซต์หรือ ทาง facebook : BKRENTGROUP

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
ต้องการโปรแกรมนี้ ขั้นการสั่งซื้อ /การติดตั้ง / การชำระเงิน/คู่มือการใช้งาน
ติดต่อกลับเบอร์โทร 081-1697373
รดา
รดา
49.230.186.x
29 มี.ค. 2557 19:02 น.
สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์
แจ้งชำระได้ที่เบอร์ ติดต่อสอบถาม หรือ สายด่วน ฝ่ายการเงิน โทร. 089-7561743
แจ้งที่อยู่, เบอร์โทรติดต่อกลับ และรูปแบบการชำระเงิน
สั่งซื้อผ่านทาง E-mail
1. แจ้งสินค้าที่ท่านต้องการ พร้อมที่อยู่ของท่าน สลิบและรูปแบบการชำระเงิน ที่ E-mail : หรือ LINE :
สั่งซื้อผ่านทางผ่านทางหน้าเวปไซต์ พร้อมแจ้งชื่อทึ่อยู่
เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปครับ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
30 มี.ค. 2557 12:24 น.
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านจำหน่าย ระบบร้านเช่าชุดแต่งงาน ร้านอาหาร ระบบร้านค้าปลีก
จำหน่าย ระบบร้านเช่าชุดแต่งงาน ร้านอาหาร ระบบร้านค้าปลีก
จำหน่ายโปรแกรม และ รับเขียนโปรแกรมในหการใช้งาน ระบบร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ระบบร้านเช่าชุดแต่งงาน ระบบเช่าสินค้า ในการใช้งาน
เบอร์โทร : 0897561743 ; 0899550001 LINE:bkrentgroup
อีเมล : bkrentgroup.th@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก